Hội thoại tiếng Hàn chủ đề về câu tục ngữ (Phần 6)

2020-09-23 URL COPY Facebook Share
Min Character
여러분, 이번 해외여행은 물 건너갔습니다.
Mọi người ơi, chuyến đi nước ngoài lần này đã tan thành mây khói rồi.
Park Character
네? 아니 왜요? 얼마나 기대하고 있었는데.
Hả? Tại sao? Chúng ta đã mong đợi biết bao nhiêu rồi cơ chứ?
Min Character
여러분도 알다시피 요즘 나라 경제가 안 좋잖아요. 그래서 사장님께서 우리도 좀 자제하자고 하시네요.
Như mọi người đều biết, những ngày này nền kinh tế của đất nước không tốt. Vì vậy sếp đã nói chúng ta cũng nên hạn chế lại bớt.
Park Character
그럼, 해외여행은 그렇다 치고 꿩 대신 닭이라고 제주도 여행 어때요?
Vậy nếu không đi du lịch nước ngoài thì hay chúng ta bắt gà thay chim đi, một chuyến du lịch đến đảo Jeju thì thế nào?