Hội thoại tiếng Hàn chủ đề về câu tục ngữ (Phần 4)

2020-09-21 URL COPY Facebook Share
Kim Character
축하해요. 오늘이 드디어 박물관 개관이네요.
Xin chúc mừng. Hôm nay cuối cùng cũng là ngày khai trương bảo tàng.
Min Character
고마워요. 그런데 왜 이렇게 초조하지요? 별일 없겠죠?
Cảm ơn nhé. Nhưng tại sao tôi lại thấy căng thẳng như vậy? Sẽ không có chuyện gì chứ?
Kim Character
그럼요. 그동안 얼마나 열심히 준비하고 확인 했는데요. 공든 탑은 절대 무너지지 않아요. 걱정하지 마세요.
Tất nhiên rồi. Thời gian qua bạn đã chăm chỉ chuẩn bị và kiểm tra biết bao nhiêu lần chứ. Cái tháp khổ công xây thì há dễ đổ sao. Đừng lo lắng quá.
Min Character
네. 다시 한 번 더 확인해야겠어요. 이따 봐요.
Vâng. Tôi phải kiểm tra lại lần nữa đây. Tí gặp nhé.