Ngữ pháp 더라

2020-09-16 URL COPY Facebook Share
Ngữ pháp 더라 diễn tả điều mà người nói hồi tưởng việc đã trải qua ở quá khứ và nói lại, là cách nói dạng trần thuật.
Cấu tạo: Vĩ tố chỉ thì 더+ vĩ tố kết thúc 라.

1. Trường hợp dùng vĩ tố kết thúc câu trần thuật đơn giản.

그 학생은 자전거를 잘 타더라.
Cậu học sinh đó đi xe đạp thật giỏi.

부인이 정말 미인더라.
Vợ anh đẹp thật đó.


2. Trường hợp dùng chung với đại từ nghi vấn.

이제 만나 그 애 이름이 뭐더라.
Tên của đứa bé gặp hôm qua là gì nhỉ.

내가 돈지갑을 어디다가 두었더라.
Tôi đã bỏ ví tiền đâu đó rồi.