Hội thoại tiếng Hàn chủ đề Giáng sinh

URL COPY Facebook Share 844245
2020-12-22
Yun Character
크리스마스가 얼마 남지 않았지요?
Chẳng còn bao lâu nữa là đến Giáng sinh nhỉ?
Jin Character
네, 그런데요.
Vâng, đúng như vậy.
Yun Character
크리스마스인데 눈이 많이 오네요.
Giáng sinh mà tuyết rơi nhiều quá nhỉ.
Jin Character
이런때 밖에 나가 면 추워서 죽겠어요.
Lúc này mà ra ngoài thì chắc chết vì lạnh mất thôi.
Yun Character
크리스마스에 뭘 하고 싶어요?
Cậu muốn làm gì vào Giáng sinh?
Jin Character
집에서 가족이랑 보내고 싶어요.
Mình muốn ở nhà với gia đình .
Yun Character
아기 크리스마스 선물 다 준비했어요?
Cậu đã chuẩn bị quà Giáng sinh cho bọn trẻ chưa?
Jin Character
아직요, 뭘로 선물하면 좋을까요?
Vẫn chưa. Tặng gì thì tốt đây nhỉ?
Yun Character
산타 할아버지가 돼보는 게 어때요?
Thử làm Ông già Noel thì thế nào?
Jin Character
오키, 내가 해보겠어요.
Ok, Để mình thử làm xem sao.