Hội thoại tiếng Hàn về sự trễ hẹn

URL COPY Facebook Share 848990
2020-12-28
쿤 Character
상호 씨, 저 쿤인데요. 사람들은 다 왔어요?
Sang-ho ơi, mình là Kun đây. Mọi người đến hết chưa?
쿤 Character
지금 시청역을 지나고 있는데 길이 많이 막히네요. 이렇게까지 막힐 줄 몰랐어요.
Mình giờ mới đi qua Tòa thị chính nhưng mà đường kẹt quá. Mình không nghĩ sẽ kẹt đường đến mức này.
상호 Character
안 그래도 지금 쿤 씨한테 전화하려던 참이었어요.
Đúng lúc mình cũng đang định gọi cho cậu đây
상호 Character
오늘 시청역 앞에서 도로 공사를 한다고 했는데 몰랐어요?
Cậu chưa nghe tin rằng hôm nay sẽ có công trình được thực hiện ở đó à?
상호 Character
사람들은 거의 다 왔어요. 쿤 씨하고 웨이 씨만 오면 돼요.
Mọi người đến gần đông đủ hết rồi. Chỉ còn cậu và Way đến nữa thôi.
상호 Character
기다릴 테니까 빨리 오세요.
Mọi người sẽ đợi nên cậu nhanh lên nhé
쿤 Character
제가 오늘 파티 케이크를 준비하기로 했는데 늦어서 미안해요.
Mình đã hứa sẽ chuẩn bị bánh tiệc cho hôm nay nhưng mà lại đến trễ mất, xin lỗi cậu nhiều
쿤 Character
저 기다리지 말고 먼저 식사하고 계세요.
Mọi người đừng chờ mình mà hãy ăn trước đi nhé
쿤 Character
롯데 백화점에서 케이크만 사서 빨리 갈게요.
Mình sẽ ghé Trung tâm thương mại Lotte mua bánh nhanh rồi đến ngay
상호 Character
롯데 백화점이요? 요즘 백화점 세일이라서 사람이 정말 많을 거예요.
Trung tâm thương mại Lotte sao? Dạo này trung tâm thương mại đang có nhiều chương trình sale nên chắc sẽ đông người lắm đó
상호 Character
그냥 오세요. 제가 앞에 있는 빵집에서 살게요.
Thôi cậu cứ đến đi. Mình sẽ mua bánh ở cửa hàng đối diện đây cũng được.
상호 Character
롯데 백화점에 갔다 오려면 1시간은 더 걸릴 거예요.
Đến Trung tâm thương mại Lotte rồi quay về chắc sẽ mất cả tiếng đồng hồ mất
쿤 Character
그래요? 그럼, 케이크를 부탁할게요.
Thật vậy sao? Vậy cậu mua bánh giúp mình nhé
쿤 Character
진 씨가 생크림을 못 먹으니까 고구마 케이크를 사든지 치즈 케이크를 사든지 하세요. 정말 미안해요.
Jin không ăn được kem tươi nên cậu mua bánh khoai lang hoặc bánh phomai cho cậu ấy nhé. Xin lỗi cậu nhiều.
상호 Character
네, 걱정하지 마세요. 제가 맛있는 것으로 살게요.
Ừ cậu đừng lo. Mình sẽ lựa loại bánh ngon mà
상호 Character
아, 웨이 씨도 왔네요. 쿤 씨만 오면 돼요. 빨리 오세요.
A, Way đã đến rồi nè. Chỉ cần cậu đến nữa là đông đủ, cậu đến nhanh nhé
쿤 Character
네, 광화문 앞에서 길거리 공연이 있다고 해서 한국고등학교 뒤쪽으로 가려고 해요.
Ừ, hiện tại đang có một buổi biểu diễn đường phố ở phía trước Gwanghwamun, nên mình sẽ đi đường phía sau trường trung học Hàn Quốc.
쿤 Character
내비게이션을 보니까 15분 후에 도착할 것 같아요. 예정대로 8시에 시작하셔도 돼요.
Theo định vị thì tầm 15 phút nữa sẽ đến nơi. Chắc khoảng 8 giờ mình sẽ có mặt đó
상호 Character
제가 케이크를 사 올 시간이 필요하니까 8시15분에 시작할게요. 사고 안 나도록 조심히 오세요.
Mình cũng cần thời gian để đi mua bánh nên tầm 8 giờ 15 cậu đến là vừa đó. Cậu đi cẩn thận nhé.
쿤 Character
네, 이따 봐요. 고마워요. 상호 씨
Ừ, lát nữa gặp cậu nhé. Cảm ơn cậu, Sang-ho